Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2019, 16(1)

Dette indhold er adgangskodebeskyttet. For at se det, indtast venligst din adgangskode nedenfor:


Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2018, 15(1)

Dette indhold er adgangskodebeskyttet. For at se det, indtast venligst din adgangskode nedenfor:


Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2017, 14(2)

Dette indhold er adgangskodebeskyttet. For at se det, indtast venligst din adgangskode nedenfor:


Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2017, 14(1)

Dette indhold er adgangskodebeskyttet. For at se det, indtast venligst din adgangskode nedenfor:


Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2016, 13(2)

Dette indhold er adgangskodebeskyttet. For at se det, indtast venligst din adgangskode nedenfor:


Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2016, 13(1)

Dette indhold er adgangskodebeskyttet. For at se det, indtast venligst din adgangskode nedenfor:


Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2015, 12(2)

Dette indhold er adgangskodebeskyttet. For at se det, indtast venligst din adgangskode nedenfor:


Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2015, 12(1)

2015F

Redaktionelt

Mens vintergæk og erantis myldrer op af den kolde jord, på trods af terror, debat om ytringsfrihed og stormvejr i den internationale politiske Krudttønde, skrives disse redaktionelle linjer, som dog først udkommer til maj, når bøgen atter står med friske grønne blade.

Tidsskriftet Dansk Musikterapi bliver til i en lang, systematisk og spændende arbejdsproces med engagerede redaktører, som er meget glade for at kunne byde hjerteligt VELKOMMEN til Cecilie Wendel-Hansen og Gitte Møller Them i redaktionsarbejdet!

Som vanligt er udvalget af artikler mangfoldigt tilsigtet en bred læserskare: Skitser fra et fælles-skab giver læseren et vedkommende og praksisnært indblik i processen med sangskrivning og indspilning af CD. Lydfiler til artiklen ligger på CEDOMUS’ hjemmeside under nyt afsnit om Socialpsykiatrien. Stafetten byder inden for i behandling af traumatiserede flygtningebørn. Serien af oversigtsartikler udkommer med hele to – én om retspsykiatri og én om PTSD, som vanen tro bliver lagt på www.cedomus.aau.dk efter trykning, så denne viden kan nå videst muligt ud. Desuden kan interesserede, i Dokumentation og Forskning, opdatere sig på den seneste hotte viden inden for musikterapiens forskningsområde.

Ud over boganmeldelse af engelsk fagbog om brug af guitar i musikterapi, glæder det redaktionen meget at kunne bringe hele 3 boganmeldelser af nye danske fagbøger relateret til musikterapi: om børn og smerte, om relationer på tværs af børn & ældre, om inklusion, leg og empati i et neuroaffektivt udviklingsperspektiv. Dette er betydningsfuldt og afspejler, hvorledes musikterapi er i en flot udvikling. Tillykke til forfatterne!

Endelig vil vi gerne takke alle jer, der på forskellig vis har bidraget til redaktionsarbejdet enten i form af spændende artikler, anmeldelser eller peer-review m.m. Alle jeres bidrag er betydningsfulde!

Redaktionen ønsker glædeligt forår og god læsning.

Download hele tidsskriftet her

Indhold

Redaktionelt
Redaktionen

Skitser fra et fælles-skab
Trine Hestbæk og Astrid Faaborg Jacobsen

Forskning i musikterapi – posttraumatisk stressbelastning
Bolette Daniels Beck og Helle Mumm

Otto
Anders Brønserud

Stafetten
Mathias Granum

Forskning i musikterapi – retspsykiatri
Britta Frederiksen, Hanne Mette Ochsner Ridder og Liselotte Pedersen

Dokumentation og forskning august 2014 -januar 2015
Hanne Mette Ochsner Ridder

Boganmeldelse: Relationer på tværs
Pernille Holland-Thorhauge

Boganmeldelse: Inklusion, leg og empati
Helle Mumm

Boganmeldelse: Smerter hos børn
Ingrid Irgens-Møller

Boganmeldelse: The Use of Guitar in Music Therapy
Jens Anderson-Ingstrup


Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2014, 11(2)

forside 2014 (2)

Redaktionelt
Efter en smuk og lun sensommer har efteråret sænket sig over det ganske land med fejende vinde, dalende blade og mørke dage. Med Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2014 (2) inviterer vi dig til at finde et lunt sofahjørne, en god læselampe og for en stund begive dig ud på endnu en rundfart i det mangfoldige musikterapeutiske landskab:

Der er grund til fejring; efter Musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet i 2012 kunne fejre sit 30 års jubilæum, afholdt musikterapiklinikken på Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, 20 års jubilæum i oktober, og de privatpraktiserende ´musikterapeuterne´– også i Aalborg – har rundet 15 år som klinikfællesskab. Det må ligeledes fejres, at det første hold PROMUSA studerende fra AAU, København, er udklækket– med 6 studerende, der er gået videre til kandidatuddannelsen i musikterapi i Aalborg. Velkommen til jer! Trods udfordringer må faget musikterapi siges at være konsolideret og i vækst.

I den forbindelse er det på sin plads at nævne, at flokken af forenede musikterapeuter fremover vedbliver at være organiseret som landsklub under Dansk Magisterforening, men ikke længere under navnet ”MusikTerapeuternesLandsklub”. Af mange snørklede årsager har vi, med al respekt, været associeret med kategorier som;

golfklub, filatelistklub, swin…klub, strikkeklub, ungdomsklub, fortsæt selv….Men nu er det sket; MTL har, efter mange års benarbejde i arbejdsomme bestyrelser, transformeret sig til DMTF – Dansk Musikterapeutforening! Herfra TAK til alle de, der har lagt kræfter i processen!

Konsolidering giver overskud til tværfagligt samarbejde, hvilket bl.a. afspejler sig i en artikel om mødet mellem musikterapi og fysioterapi inden for neurorehabilitering og i mødet med neuropsykologien gennem beskrivelse af temadag med Susan Hart på AAU. Endelig finder du de faste rubrikker som Stafetten, boganmeldelser og sidst men ikke mindst Dokumentation og Forskning.

Rigtig god læsning!

Download hele tidsskriftet her

 

Indhold

Redaktionelt
Redaktionen

Aktivitets-understøttende musikterapi
Maja Frommelt

PROMUSA – et nyt skud på stammen – i København
Charlotte Lindvang

OTTO
Anders Brønserud

Stafetten
Maiken Bjerg

Susan Hart og musikterapeuter i samklang på AAU
Helle Mumm

Dokumentation og forskning januar 2014 – august 2014
Hanne Mette Ochsner Ridder

Nyt landsklubnavn
Gitte Daasbjerg

Musikterapiklinikkens 20-års jubilæum 
Inger Rolff-Petersen

15 år med klinikfællesskab i privat praksis
“musikterapeuterne”

Boganmeldelse: Musical Life Stories
Sven-Erik Holgersen

Boganmeldelse: Jagten på de non-specifikke faktorer i psykoterapi med børn
Helle Mumm


Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2014, 11(1)

2014-11(1)-forside

(Kan læses syngende): ‘Kom, maj, du søde milde!, gør skoven atter grøn…’

Til de af læserne der synger i kor – bliv endelig ved! Til de af jer der endnu ikke synger i kor – kom snart i gang! I artiklen ‘At lade sig lyde’ samt i Dokumentation & Forskning præsenteres nyere forskning om korsang. Gennem undersøgelser af bl.a. korsangeres psykofysiske tilstand før og efter sangen kan det påvises, at det at synge er sundt, men at synge i fællesskab er endnu sundere. Filharmonisk Kor, Aalborg bringer i tillæg hertil et glimt fra den nylige indvielse af Musikkens Hus Aalborg og har venligst udlånt foto til forsiden af denne udgave.

Stafetten skifter hånd fra Stine Lindal Jacobsen til Signe Marie Lindstrøm, der har taget imod opfordringen til at skrive om, hvordan hun i sit arbejdsliv har fokus på at udbrede kendskabet til musikterapi.

I serien af dokumentations- og forskningsartikler fra CEDOMUS bringeshermed nr. 10 i rækken – denne om musikterapi i behandling af erhvervet hjerneskade. Nye spændende fagbøger, i en spændvidde fra musikterapi i retspsykiatri til musik- og kunstterapeutisk tilgang til supervision og mindfulness, anmeldes som vanligt.

Musikterapifaget har igennem en årrække på forskellig vis arbejdet sig fremad i processen hen imod autorisation og en mere etableret plads i sundhedsvæsenet. Med Aalborg universitet i spidsen (flankeret af den gæve bestyrelse) tydermeget på, at processen er i færd med at tage vigtige skridt fremad. Læs mere om
autorisationsprocessen på de følgende sider.

God læselyst!

Download hele tidsskriftet her

Indhold

Redaktionelt
Redaktionen   

Forskning i musikterapi – voksne med erhvervet hjerneskade
Søren Vester Hald

OTTO
Anders Brønserud           

Nyt metodehæfte om arbejdet med tosprogede børn
Mathias Halgrener Granum     

At lade sig lyde – psykofysisk tilstand før og efter korsang
Sofie Buchhave, Hugo Jensen, Hanne Raffnsøe, Bolette Daniels Beck 

Filharmonisk Kor Aalborg
Karsten Frisk         

Dokumentation og forskning august 2013 – januar 2014
Hanne Mette Ochsner Ridder
     

Musikterapiklinikken fejrer 20 års jubilæum
Inge Nygaard Pedersen

Stafetten
Signe Marie Lindstrøm 

CEDOMUS – halvandet år efter
Ulla Holck           

Anerkendelsen – hvornår kommer den?
Stine Lindahl Jacobsen  

Anmeldelse: Kunstneriske medier i supervision af psykoterapi
Ulla Setterberg      

Anmeldelse: Forensic Music Therapy
Charlotte Dammeyer              

Anmeldelse: Mindfulness and the Arts Therapies
Niels Hannibal                   


Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2013, 10(2)

2013-10(2)-forside

Redaktionelt

I denne efterårsudgave af Tidsskriftet Dansk Musikterapi udfoldes en mangfoldighed af ‘forbløffende praksisser’ fra musikterapeuters kliniske hverdag landet over. Her kan du læse seneste nyt om metode og udvikling inden for bl.a. arbejdsrelateret stress, behandling af PTSD ramte flygtninge, kombinationen af Musik&Krop inden for rehabilitering af psykisk sårbare borgere m.m.

Som varslet i foråret afskydes ‘Stafetten’ hermed som et nyt tiltag til Tidsskriftets kvikke læsere – en mulighed for at fatte pennen. Stine Lindahl Jakobsen har grebet den første.

‘Forbløffende praksisser’ er samtidig titlen på en ny bog, der anmeldes med henvisning til, hvordan vi gennem åben iagttagelse af de fænomener, vi dagligt oplever i praksis, kan lade os forbløffe og overraske – og herigennem vedligeholde et dynamisk samspil mellem teori og praksis.

Med ønsket om forbløffende læsning.

Download hele tidsskriftet her

 

Indhold

Redaktionelt                                                                                         
Redaktionen

Arbejdsrelateret stress                                                                        
Bolette Daniels Beck

OTTO                                                                                                       
Anders Brønserud

Musik&Krop
Trine Hestbæk / Morten Bay

Stafetten
Stine Lindahl Jacobsen

‛Kunst og musik taler sjælens sprog’                                                
Mette Aspegren Søndergaard / Signe Marie Lindsrrøm

This is my story, this is my song                                            
Nanna Højlund Smalbro

Dokumentation og forskning august 2012 – januar 2013
Hanne Mette Ochsner Ridder

Boganmeldelse: Forbløffende praksisser                                        
Lars Ole Bonde

Klavereleven
Hilde Skrudland


Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2013, 10(1)

2013 10(1) - forside

Redaktionelt

Der står maj i kalenderen og Otto har sået frø i sin have. Henover vinteren har redaktionen redigeret en buket artikler, som vi håber, du nu kan glæde dig over at læse.

I dette nummer bringes endnu et par dokumentationsartikler fra CEDOMUS – Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi – som på dansk formidler international forskning – www.cedomus.aau.dk. I artiklerne præsenteres to områder inden for musikterapien; familier samt børn og unge med funktionsnedsættelser.

Redaktionen takker hermed de mange eksterne peer reviewere for deres store arbejde. Min Arbejdsdag, der bringes for sidste gang i dette nummer, erstattes til november af Stafetten, der overrakt fra læser til læser er tænkt som en inspiration til debat, fortælling, fordybelse, udvikling m.m. Den første modtager af Stafetten er Anne Steen Møller, som redaktionen her vil benytte lejligheden til at ønske STORT tillykke med det nylige 25 års jubilæum på institutionen Landsbyen Sølund. Anne er den første kandidat i musikterapi fra AAU ansat samme sted i 25 år. Læs mere om jubilaren i tidsskriftet.

Ved redaktionens deadline har vi netop fået besked om, at Spar Nord Fondens store forskningspris for bedste ph.d. afhandling på AAU i 2012 er gået til…. Stine Lindahl Jacobsen! – og ikke nok med det; Stine er også netop blevet kåret som en af de 8 vindere af Ph.d.Cup 2013. Cuppen er en formidlingskonkurrence, der præmierer de bedst formidlede ph.d.-afhandlinger gennemført på danske universiteter. Et samarbejde mellem Information, Danske Universiteter, DR og Lundbeckfonden. STORT tillykke herfra til Stine, også på fagets vegne. Se også Dokumentation og forskning.

God læselyst!

Redaktionen.
Hilde Skrudland, Ulla Holck, Bente Callesen, Trine Hestbæk, Charlotte Dammeyer og Ulla Setterberg

Download hele tidsskriftet her

 

Indhold

Redaktionelt
Redaktionen

Børn og unge med funktionsnedsættelser
Ulla Holck

OTTO
Anders Brønserud

Min arbejdsdag
Anne Koch-Mikkelsen

Øget livskvalitet gennem musik, terapi og fællesskab
Lene Horsholt / Charlotte Dammeyer

Familier med børn med særlige behov og udsatte familier
Stine Lindahl Jacobsen

Musikterapi til konservatoriestuderende med sceneskræk
Marie Falck

Dokumentation og forskning august 2012 – januar 2013
Hanne Mette Ochsner Ridder

Boganmeldelse: Psyke & Logos – tema: Emotioner
Ulla Setterberg

Motivering for tildeling af Spar Nord Forskningspris 2013
Tove A. Rasmussen

25-års jubilæum: tillykke til Anne Steen Møller
Lis Karlsen

 

 


Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2012, 9(2)

2012 9(2) - forside

Redaktionelt

Sæt dig godt til rette, måske med en kop varmt i hånden, og gå på opdagelse i en udgave af Tidsskriftet Dansk Musikterapi, som også denne gang er spækket med informationsrige artikler afspejlende musikterapiens mangfoldighed fra praksis til forskning.

Et tillykke!! I 1982 blev de første studerende optaget på Musik- terapi på Aalborg Universitet. Fredag d. 28.9.12 fejredes dette med et spændende, festligt og meget velbesøgt 30-års jubilæum. I an- ledning af jubilæet udgav AAU et meget flot jubilæumstidsskrift, hvorfra TDM har fået mulighed for at bringe 3 af artiklerne. Vi bringer også et resumé af dagen.

På jubilæumsdagen klippedes snoren for – CEDOMUS – Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi – som vil varetage formidling og samarbejdsprojekter. Læs mere herom i tidsskriftet.

Her kan også læses om oplevelser fra konferencer i Finland og USA, om to meget forskellige arbejdsdage, om demens og spejlneu- roner, depression og meget mere.

God læselyst!

Redaktionen.
Hilde Skrudland, Ulla Holck, Bente Callesen, Trine Hestbæk, Charlotte Dammeyer og Ulla Setterberg

 

Download hele tidsskriftet her

 

Indhold

Forord
Redaktionen

Vitalitetsformer og spejlneuroner
Hanne Mette Ochsner Ridder og Aase Marie Ottesen

Min arbejdsdag
Immanuel Kuhrt

Forskning i musikterapi – voksne med depression
Niels Hannibal

Musikterapiuddannelsens 30-års jubilæum
Astrid Faaborg Jacobsen og Trine Hestbæk

CEDOMUS
Ulla Holck

Et skarpere perspektiv på familiedynamik
Mark Self

Ingen hokuspokus i musikterapien
Birte Schelde

Med musikterapi kan jeg bedre holde til mit arbejde
Annette Petersen

En praktikkoordinators arbejdsdag
Agneta Ed

“Hvis mine ord kunne høres”
Ulla Setterberg

Den 7. nordiske musikterapikonference i Finland
Astrid Faaborg Jacobsen

Dokumentation og forskning januar 2012 – august 2012
Hanne Mette Ochsner Ridder

OTTO
Anders Brønserud


Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2012, 9(1)

Redaktionelt

KÆRE LÆSER

I denne udvidede forårsudgave af Tidsskriftet Dansk Musikterapi er vi i redaktionen glade for at kunne præsentere en række artikler, hvor fokus er på formidling af dokumentation og forskning i musikterapi indenfor områderne demens, skizofreni, smertelindring og palliation.
Disse artikler skal indgå i den vidensbank, som er under opbygning på Aalborg Universitet. Center for dokumentation og forskning i musikterapi (CEDOMUS) bliver åbnet i forbindelse med fejringen af uddannelsens 30 års jubilæum fredag d.28. september.
I sidste nummer indledte vi denne serie af forskningsartikler med Ulla Holcks artikel om autisme. I dette nummer har Hilde Skrudland taget tråden op og beskrevet, hvordan hun har brugt Holcks artikel i sit arbejde med en dreng med en autisme spektrum forstyrrelse. Vi håber, at artiklerne i dette og kommende numre vil inspirere andre musikterapeuter til at formidle erfaringer med og anvendelse af artiklerne.
Vi kan igen præsentere en bred pallet af artikler afspejlende bredden i klinisk praksis, fra bl.a. arbejdet med flygtninge, musikterapi i sorgarbejde og musikterapiens vejledningsaspekt til ’min arbejdsdag’, omtale af trampeklaverer og klatrexylofoner og anmeldelse af en ny bog ’Musik i øjeblikket’. Og så bliver vi som altid opdateret på det sidste nye inden for musikterapiens dokumentation og forskning.
I dette nummer mindes vi desuden musikterapipioneren Clive Robbins, som døde i december 2011, og vi bringer en af ‘Sørens sange’ til minde om den danske musikterapipioner Søren Mühlhausen, som døde i februar dette år.

Redaktionen ønsker glædeligt forår og god læsning!

Download hele tidsskriftet her

 

Indhold

Forord
Redaktionen

Forskning i musikterapi – personer med demens
Hanne Mette Ochsner Ridder

Musikterapi i psykiatrien online
Lars Ole Bonde

Forskning i musikterapi – den palliative indsats
Lars Ole Bonde

Nyheder om musikterapi
Ulla Holck

Musikterapi i sorgarbejde
Ulla Ladegaard Jacobsen

Når forskning bliver klinisk anvendelig
Hilde Skrudland

Musik, søvn og traumatiserede flygtninge – et pilotstudie
Kira Vibe Jespersen

Der var 1, der var 2, … – om musikterapeuter i Dansk Flygtningehjælp
Nana Hostrup Mørch

Forskning i musikintervention – smertebehandling i forbindelse med operation
Karin Schou & Lars Ole Bonde

Clive Robbins – mindeord
Claus Bang & Anne Steen Møller

Forskning i musikterapi – voksne med skizofreni
Inge Nygaard Pedersen

Vejledning som integreret element i musikterapeutisk praksis
Anne Rauff Larsen

Trampeklaverer og Klatrexylofoner – fantasi, sanser og kommunikation
Hanne Mette Ochsner Ridder

Min arbejdsdag
Hilde Skrudland

Søren Mühlhausen – tak for sangen!
Redaktionen

Dokumentation og forskning august 2011 – januar 2012
Hanne Mette Ochsner Ridder

Boganmeldelse – Musik i øjeblikket. En håndbog om musik i ældreplejen
Åse Hyldgård

OTTO
Anders Brøndserud


Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2011, 8(2)

Redaktionelt

Velkommen til dette efterårsnummer

Professor Tony Wigram døde alt for tidligt d. 14. juni efter et år med svær sygdom. Redaktionen har bedt en række af de personer, han arbejdede tæt sammen med, skrive om hans indflydelse på musikterapiuddannelsen, dansk musikterapi og på musikterapiforskningen nationalt og internationalt.
Tonys kliniske hovedområde var autisme og det hænger derfor fint sammen, at vi netop i dette nummer har en peer reviewed artikel om forskning i musikterapi med børn med en autisme spektrum forstyrrelse (se nedenfor). Vi bringer endvidere en peer reviewed artikel af Charlotte Lindvang om betydningen af egenterapi i musikterapiuddannelsen på AAU. Artiklen er skrevet på basis af Charlottes ph.d. afhandling, hvor datamaterialet var spørgeskemaer og interviews af musikterapistuderende og kandidater i musikterapi fra Aalborg Universitet. Vi bringer igen en sang med tekst og musik af Helle Nystrup Lund. Glæd dig til at spille og synge ”Noget af det musikken kan”. Endelig finder læseren de sædvanlige rubrikker: Min arbejdsdag, hvor vi denne gang følger Mathias Granums arbejde med bl.a. børnehavebørn i Dansk Flygtningehjælp, Forskning og dokumentation forfattet af Hanne Mette Ridder, samt tre bog og CD-anmeldelser.
Autismeartiklen kræver lidt forklaring, idet den indgår i et større arbejde med at opbygge en vidensbank på AAU med forskning i musikterapi inden for forskellige kliniske områder. Artiklen, der er skrevet af Ulla Holck, sigter mod at give Dansk Musikterapis læsere en opdateret viden om nyeste forskning i musikterapi med børn med en autisme spektrum forstyrrelse. Samtidig er det meningen at artiklen kan anvendes af klinikere, mellemledere, forældre etc. til at dokumentere musikterapis effekt – fx i forbindelse med jobsøgning, til kommunale sagsbehandlere, ekstern ansøgning om midler, fortsættelse af forløb, fastholdelse af timer/job. I næste nummer af Dansk Musikterapi følger tilsvarende artikler inden for andre kliniske områder.

God læsning!

Download hele tidsskriftet her

 

Indhold:

Forord
Redaktionen

Tony som underviser
Ulla Ladegaard Jacobsen

Tonys indflydelse på musikterapiuddanelsen
Ulla Holck & Karin Schou

Tonys indflydelse på dansk musikterapi
Hilde Skrudland

Tonys indflydelse på musikterapiforskerprogrammet
Hanne Mette Ridder

Tony som ven og kollega
Inge Nygaard Pedersen & Lars Ole Bonde

Noget af det musikken kan
Helle Nystrup Lund

At gøre sig parat til det mulige møde
Charlotte Lindvang

Otto
Anders Brønserud

Syng med til det sidste!
Ulla Ladegaard Jacobsen

Min arbejdsdag
Mathias Granum

Forskning i musikterapi – børn med en Autisme Spektrum Forstyrrelse
Ulla Holck

Forskning og dokumentation
Hanne Mette Ridder

Anmeldelse – Syng og Lyt, de 228 bedste sange for syngelystne danskere
Astrid Faaborg Jacobsen & Bente Laurberg Knudsen

Boganmeldelse – Vitalitetsformer
Ulla Setterberg

Boganmeldelse – Arts Therapies in Schools – Research and Practice
Anne-Margrethe Olsson


Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2011, 8(1)

Redaktionelt

Kære læser
Glædeligt forår!

Kalenderen siger maj, og du sidder med årets første udgave af Tidsskriftet Dansk Musikterapi i hånden. En opmærksom abonnent vil måske spørge om vi ikke er lidt sent på den i år, det plejer at være først i maj tidsskriftet udkommer. Redaktionen har ændret lidt på udgivelsesdatoerne, så det fremover er 15. maj og 15. november tidsskriftet bliver sendt ud. Dette giver bedre sammenhæng mellem forskellige deadlines og årets ferieuger.
En anden ændring i dette nummer er at redaktionen er blevet fornyet, og forynget, med et nyt redaktionsmedlem. Det er en glæde for os at ønske velkommen til Barbara Harbo Ilskov. Vi glæder os til samarbejdet!
Gennem de år tidsskriftet er udkommet, har redaktionen haft glæde af samarbejde med Christoph Ridder, som i sin fritid har sat tidsskriftet op og gjort det klar til trykning. En proces der altid er endt med et rigtig godt resultat, fordi Christoph har været grundig og stillet store krav til resultatet.
MTL har i samarbejde med redaktionen arbejdet på at finde en anden løsning, der ikke trækker på frivillig indsats i den størrelsesorden, der her har været tale om. Denne udgivelse er derfor den første af et forhåbentligt længevarende samarbejde med virksomheden “Indtryk”, som står for både opsætning og trykning.
Fra redaktionen skal lyde en stor og varm TAK til Christoph for hans store indsats gennem årene.
For en oversigt over indholdet i dette nummer henviser vi til indholdsfortegnelsen, som endnu en gang afspejler mangfoldigheden inden for det musikterapeutiske arbejdsfelt.
Vi vil dog gøre særlig opmærksom på reportagen fra Tony Wigrams æresreception i anledning af hans udnævnelse til æresmedlem af MusikTerapeuternesLandsklub.
Rigtig god læsning.

Downloade hele tidskriftet her 

Indhold:

Forord
Redaktionen

Musikterapi med mennesker ramt af ekspressiv afasi
Maja Frommelt

En musikterapeuts hverdag i Canada
Nynne Collins

Relation og vibration – ny tværfaglig indsats
Tina Rudebeck Holm og Hanne Halskov

OTTO
Anders Brønserud

FormidlingsDVD anvendt i praksis
Ulla Ladegaard

Musikterapeutiske søvnforløb med lyttepuder for traumatiserede flygtninge
Kira Vibe Jespersen

Musikterapi med musiklyttepude på lukket akut modtageafsnit
Helle Nystrup Lund

Min arbejdsdag
Signe Marie Lindstrøm

‘Why the arts matter’ – om en tværfaglig konference i London
Signe Marie Lindstrøm

Boganmeldelse – Adolescents, Music and Music Therapy
Stine Lindahl Jacobsen

Boganmeldelse – Musikk, Helse, Multifunksjonshemming
Sofie Andersen

Æresreception for Dr. Tony Wigram

Julie Ørnholt Bøtker

AUBs skattekiste: unik samling af musikterapilitteratur
Hanne Mette Ridder

Forskning og dokumentation
Hanne Mette Ridder


Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2010, 7(2)

Redaktionelt

Kære læser!

Denne efterårsudgave af Tidsskriftet Dansk Musikterapi bærer tydeligt præg af, at der på flere fronter sker en stor udvikling inden for fagområdet musikterapi. Flere artikler i dette nummer handler således om forskning fra forskellige vinkler – bl.a. Charlotte Lindvangs personlige beretning og tilbageblik om livet som ph.d.-studerende, Sanne Storms beskrivelse af Min arbejdsdag som ph.d. studerende og kliniker samt Lars Ole Bondes artikel om den Internationale Forskeruddannelse ved musikterapi, AAU.
I den forbindelse skal nævnes at Forskningsnyt skrevet af Hanne Mette Ridder, fra og med dette nummer omdøbes til Forskning og dokumentation. Hermed en opfordring til alle læsere som måtte have skrevet dokumentation og artikler til aviser eller fagtidsskrifter, om at indsende denne information til Hanne Mette Ridder på hanne@hum.aau.dk
De senere år har der været en stigende forespørgsel fra personer fra andre faggrupper om muligheden for at sadle om til musikterapeut, hvilket ikke tidligere har været muligt uden at tage den samlede kandidatuddannelse på 5 år. I artiklen Promusa, også skrevet af Lars Ole Bonde, beskrives et nyt efter- og videreudannelsestilbud ved AAU, Ballerup, som gør det muligt, hvis man har en bachelorgrad, at skifte spor og uddanne sig til musikterapeut.
Som tegn på musikterapiens mangfoldighed finder du i dette nummer endvidere en inspirerende artikel om non-specifikke faktorer i musikterapi, skrevet af Line Brink-Jensen, på baggrund af hendes kandidatspeciale fra 2010, og en spændende artikel af Susanne Brødsgaard Hansen om musikreminiscens og agiteret adfærd hos mennesker med demens. To musikterapistuderende har gravet i gamle arkiver og formidler en beretning om den mindre kendte – men ikke mindre interessante – pianist, pædagog og autodidakte musikterapeut Carl Maria Savery. Han levede fra 1897-1969 og lavede et fremsynet musikterapeutisk arbejde inden for henholdvis flygtninge- og cerebral parese området. Læs også om et interessant arbejde udviklet og iværksat af musiker Claus Behrens om musik, børnehavebørn og stress. Mellem det hele finder du – som vanligt – boganmelselse, OTTO og MTL-klummen.
Astrid Faaborg Jakobsen har valgt at træde ud af redaktionen for Tidsskriftet Dansk Musikterapi. Astrid har været mangeårigt medlem af redaktionen og har ydet en kæmpe indsats i det redaktionelle arbejde.
Et arbejde vi siger et stort og varmt TAK for. Kom vinteren i møde med spændende læsning!

Download hele tidskriftet her

 

Indhold
Musik og Menneske – Carl Maria Savery
Karina Erland Jensen, Heidi Lerche og Elisabeth Kloster

Professionsrettet musikanvendelse
Lars Ole Bonde

Musikreminiscens, demens og agiteret adfærd
Susanne Brødsgaard Hansen

Nonspeci kke faktorer i terapeutisk behandling
Line Brink-Jensen

Musicarma
Claus Behrens

OTTO
Anders Brønserud

Den internationale forskeruddannelse i musikterapi
Lars Ole Bonde

Min arbejdsdag
Sanne Storm

Set i bakspejlet – livet som ph.d.-studerende
Charlotte Lindvang

Forskning og dokumentation
Hanne Mette Ridder

Boganmeldelse – Musikk i Psykisk Helsearbeid med Barn og Unge

Bente Østergaard Callesen

MTL-klummen
Julie Ørnholt Bøtker


Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2009, 6(2)

Redaktionelt

Kære læser!

Det er en glæde for redaktionen at udsende et nyt nummer af Tidsskriftet Dansk musikterapi. Glæden kommer af at være med til at formidle artikler om musikterapi i Danmark. Som læser kan man i dette nummer bl.a. glæde sig til artikler om musikterapi som tilbud til mennesker indenfor forskellige klientområder: palliativ pleje, demensramte og på asylcenter. Der kan også læses om projektet MusikRgodt, og om samarbejdet mellem en musikterapeut og en tidligere bruger i musikterapi. Blandt de faste spalter findes Forskningsnyt, som har fået ny skribent. Hanne Mette Ridder har takket ja til opgaven, hvilket vi i redaktionen er rigtig glade for, da det sikrer at vi fortsat kan give et opdateret overblik over, hvad der rører sig af nye og spændende ting indenfor forskningsområdet. Redaktionens ønske for tidsskriftet er at læserne både kan finde stof som matcher deres eget fagområde, men også finde inspiration i artikler der viser andre tilgange til og anvendelser af musikterapi. Når vi skriver læsere, er det vigtigt at påpege at redaktionen er meget bevidst om at læsergruppen ikke udelukkende består af musikterapeuter, men også omfatter mange andre faggrupper, der gennem deres private eller arbejdspladsens abonnement kan læse om, hvad der sker på de musikterapeutiske områder i Danmark – og områder, der er nært beslægtede hermed. Det er derfor en vigtig opgave at Tidsskriftet i dets fokus bliver ved med at være fagligt, tværfagligt, videnskabeligt og med en stor bredde, og selvom det musikterapeutiske arbejde ligger på et højt niveau kan det formidles så det er spændende og fængende!

Vi er glade for at kunne ønske et nyt redaktionsmedlem, Bente Østergaard Callesen, velkommen! Der er brug for en mere til at løfte redaktionsopgaven, og vi er glade for at Bente har tid og lyst til at bruge noget af sin fritid på at udgive Tidsskriftet Dansk Musikterapi to gange årligt.

Rigtig god fornøjelse med læsningen!

Download hele tidsskriftet her

 

Indhold

Forord
Redaktionen

Musikterapi med terminalt syge i palliativ pleje
Lise Høy Laursen

Temadag om musikterapi og palliation
Signe Marie Lindstrøm og Lars Ole Bonde

Et pusterum på asylcentret
Helle Kirstine Stubkjær Mumm

MusikRgodt
Hanne Mette Ridder, Bolette Daniels Beck, Manuela Lærke-Engelschmidt og Susi Hyldgaard

En win – win – win situation?
Lis Karlsen og Siri Noah Andreassen

OTTO
Anders Brønserud

Bagtanker fra Nordisk Konference i Musikterapi 2009
Julie Ørnholt Bøtker

Min arbejdsdag
Bente Laurberg Knudsen

Forskningsnyt
Hanne Mette Ridder

Boganmeldelse – Music Therapy with Children and their Families
Stine Lindahl Jacobsen

Boganmeldelse – Music Therapy and Traumatic Brain Injury
Søren Hald

Boganmeldelse – Perspektiver på Musikk og Helse
Stine Lindahl Jacobsen

Boganmeldelse – Integrated Team Working
Ulla Setterberg

MTL-klummen: Overskud
Hanne Mette Ridder

 


Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2009, 6(1)

Redaktionelt

Kære læser!
Du holder netop nu udgivelse nr. 11 af Tidsskriftet Dansk Musikterapi i hånden. Som noget helt særligt udkommer tidsskriftet denne gang alt imens ca. 250 deltagere fra hele verden er samlet til Nordisk Konference for Musikterapi i Aalborg. Temaet for konferencen er “Sounding Relationships”, og ser vi på artiklerne i dette nummer, er der spændende læsning om klingende relationer set fra meget forskellige perspektiver og dimensioner i livet. Allan te Pas, tidligere patient i socialpsykiatrien, beskriver sin oplevelse af et forløb i musikterapi og dets betydning for hans liv, som det former sig i dag.
Psykolog Ann Bygballe og musikterapeut Ingrid Irgens Møller har skrevet en artikel om et tværfagligt samarbejde i et forløb med en døende pige og hendes familie. Her beskrives bl.a. arbejde med metoden: sangskrivning.
Tina Grøn skriver om metodiske overvejelser i den musikterapeutiske behandling af en ekstremt farlig patient indlagt på en retspsykiatrisk afdeling, og Karin Schou skriver om sit arbejde med udvikling af musikterapimetoderne Guided Musik Afspænding (GMA) og Musik Lytning (ML) i sit nyligt forsvarede ph.d. projekt.
I et interview med Charlotte Dammeyer Fønsbo fortæller danseterapeut Helle Winther om relationer mellem bevægelse og musik i danseterapi. Julie K. Sørensen beskriver sit arbejde i Sarajevo med musik og bevægelse – som foregik i samarbejde med en danseterapeut.
Desuden har Marianne Badstue skrevet en artikel om sit arbejde i Dansk Flygtningehjælp og integration og musikterapi.
Du vil også kunne læse: “Min arbejdsdag” – denne gang har Sofie Andersen skrevet om sit arbejde på Djurslandsskolen, “MTLklummen” af forkvinde Hanne Mette O. Ridder og selvfølgelig “Forskningsnyt”. Vi er i redaktionen rigtig glade for at Niels Hannibal har sagt ja til, at tage over hvor Lars Ole Bonde slap og således i fremtiden holde jer læsere opdaterede om forskningsnyt.
Også denne gang bringer vi boganmeldelser. Julie Exner anmelder Ingrid Oberborbeck bog “Som fugle i skov” om babysalmesang, Karette Stensæth har skrevet en anmeldelse af “Musikterapi i psykiatrien. Årsskrift 5” og så anmelder Anne Mette Rasmussen bogen “The Individualized Music Therapy Assessment Prole IMTAP”.
Og. . . vi må ikke glemme OTTO.
God læselyst!

Download hele tidsskriftet her

 

Indhold

Forord
Redaktionen

Når sjælen får lyd – en patientberetning
Allan te Pas

“Hvis jeg kunne, ville jeg give dig vinger”
Ingrid Irgens-Møller og Ann Bygballe

Musikterapi med svært psykotiske og stærkt udadreagerende patienter
Tina Grøn Mejsner

Musik til terapeutisk stresshåndtering
Karin Schou

OTTO
Anders Brønserud

Integration og musikterapi
Marianne Badstue

Musik i Bevægelse
Julie Krøier

Danseterapi – kroppens sprog og bevægelsens psykologi
Charlotte Dammeyer Fønsbo

Min arbejdsdag – på Djurslandsskolen
So fie Andersen

Musikterapi slår TEACCH!!
Ulla Holck

Forskningsnyt
Niels Hannibal

Boganmeldelse – Som fuglen i skov – En bog om babysalmesang
Julie Exner

Boganmeldelse – IMTAP
Anne Mette Rasmussen

Boganmeldelse – Musikterapi i psykiatrien
Karette Stensæth

MTL-klummen: rodfæstning af musikterapifaget
Hanne Mette Ochsner Ridder