Information om musikterapi

Musikterapi er en videnskabeligt funderet behandlingsform som tager udgangspunkt i musikkens evne til at skabe kontakt og kommunikation.
Musikken anvendes i en proces der har til hensigt at støtte og fremme fx kommunikation, personlig udvikling, dannelse af relationer, læring, genoptræning, fysisk stimulation, afspænding – samt følelsesmæssige oplevelser, udtryk og erkendelser.
Det er musikterapeutens opgave at medvirke til at forbedre menneskers livsvilkår og livskvalitet, og at bruge musikken og dennes kvaliteter som et nuanceret redskab i dette arbejde. Musikterapeuten har gennem sin viden forudsætninger for at forandre forholdene for det enkelte individ, grupper og organisationer på en betydningsfuld måde.

Information om musikterapi

I Danmark og en del andre lande findes en kandidatuddannelse i musikterapi som kombinerer musik, musikpsykologi, videnskabsteori, psykoterapi, forskning og musikterapeutiske orienteringer. Musikterapi er således et fagligt begreb og har indenfor de sidste 50-60 år udviklet sig til en veldokumenteret og evidensbaseret klinisk behandlingsform.

I Musikterapi er omdrejningspunktet at skabe kontakt og kommunikation med mennesker via musikalske aktiviteter og oplevelser. Musik er et omfattende og mange spektret fænomen. Kombineret med terapeutisk viden og praksis kan musik og det relationelle møde imødekomme og afdække adskillige behov hos en række klientmålgrupper.

Indenfor specialområdet anvendes musikken eksempelvis til at vække social kontakt hos børn med autisme eller fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, med demensramte personer kan kendte sange og musik vække sprogforståelse, forbedre taleevne og bryde depressionssymptomer, i svært belastede familier kan musikken bidrage til at styrke familiemedlemmernes relation, følelser og kommunikation, i psykiatrien kan musikalsk udfoldelse og nærvær være en nøgle til recovery, og med døende kan musikken virke smerte- og angstlindrende og skabe samhørighed med pårørende.

Musikterapeuter samarbejder ofte tværfagligt med faggrupper som læger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, specialpædagoger, sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere inden for den terapeutiske behandling. I forbindelse med tværgående samarbejde har musikterapeuten kompetencer til at vejlede, undervise, dokumentere og udrede indenfor musikterapeutisk aktivitet og behandling.