DMTF’s bestyrelse

Bestyrelsen består af 6 foreningsmedlemmer som alle arbejder frivilligt. De mødes 4-6 gange årligt hos hinanden rundt omkring i landet. Som bestyrelsesmedlem er kontingentsatsen det halve af prisen for et fuldgyldigt medlemskab af DMTF. Møde- og transportudgifter refunderes helt eller delvist af DM.

Bestyrelsesmedlemmer i Dansk Musikterapeutforening vælges ind for en to-årig periode ad gangen og er i år konstitueret således:

Formand:

Inge Kolind
Skovkrogen 10
8305 Samsø
dmtf@danskmusikterapi.dk

Næstformand:
Ilan Sanfi
Hvidkløvervej 3, st.th.

8200 Aarhus N
naestformand@danskmusikterapi.dk

Kasserer:
Nina Lomholt
Grønnegangen 6, st.v.
9000 Aalborg
kasserer@danskmusikterapi.dk

Sekretær:
Naja Henriette Bloch
Syrenvej 2
5500 Middelfart
sekretaer@danskmusikterapi.dk

Web-ansvarlig:
Signe Kristiansen
Rådhustorvet 6, 3.mf
6400 Sønderborg
webmaster@danskmusikterapi.dk

Suppleant:
Helle Kirstine Stubkjær Mumm
Rughavevej 5, st. tv
2500 Valby
suppleant@danskmusikterapi.dk