Musikterapi som behandlingsform

Musikterapi er en videnskabeligt funderet behandlingsform, som bygger på musikkens evne til at skabe kontakt og kommunikation. Musikken anvendes i en proces der har til hensigt at støtte og fremme f.eks. kommunikation, personlig udvikling, dannelse af relationer, læring, genoptræning, fysisk stimulation eller afspænding samt følelsesmæssige oplevelser, udtryk og erkendelser.

Musikken som sprog
I musikterapi bruges musik som:
• et redskab til at skabe udvikling
• kroppens og følelsernes sprog
• et middel til samvær og samhandling
• en vej til følelsesmæssige oplevelser og erkendelser
• et personligt udtryksmiddel
• et medium for opbygning af terapeutisk relation og interaktion

Musikalske aktiviteter
Musikalske aktiviteter tilrettelægges efter behandlingens formål. Aktiviteterne kan være: Improvisationsmusik med stemme og instrumenter, brug af komponeret musik, sange, sammenspil indenfor forskellige genrer, musiklytning, afspænding m.m.
Musikterapi kan foregå individuelt eller i gruppe. Klienten behøver ikke at have musikalske færdigheder.

Målgrupper
Børn og unge, voksne og ældre med:

• psykiske sygdomme
• somatiske sygdomme
• kroniske sygdomme
• kontaktvanskeligheder
• fysiske/psykiske handicaps
• udviklingshæmning
• sprog/tale/stemmeproblemer
• indlæringsvanskeligheder
• samt mennesker med ønske om personlig udvikling

Kompetencer
Musikterapeuter er kvalificerede til at varetage behandlings- og udviklingsarbejde i specialpædagogisk og psykiatrisk regi. Desuden har musikterapeuter kompetence til konsulent-, supervisions- og rådgivningsarbejde i social- og sundhedssektoren og i den private sektor. Musikterapeuter aflønnes efter Dansk Magisterforenings overenskomst med stat, region og kommune.

Hvor bruges musikterapi i dag?
Der er ansat musikterapeuter på en række hospitaler, bl.a. på psykiatriske afdelinger, i specialbørnehaver og skoler, på plejehjem og behandlingshjem, i dag- og døgncentre, i Dansk Flygtningehjælp og på seminarier.
Nogle musikterapeuter er ansat i regionerne eller i kommunale institutioner, og andre har privat praksis.

Tværfaglighed
Musikterapeuten kan indgå i tværfaglige behandlerteams med sin viden om klientens personlige og sociale udvikling.
Primære samarbejdspartnere er læger, psykiatere, psykologer, socialrådgivere, pædagoger, lærere, fysio- og ergoterapeuter, sygeplejersker, talepædagoger m.fl.

Musikterapeutiske arbejdsområder kan være:
• psykoterapi
• bearbejdning af sorg og krise
• smertebehandling
• stressreduktion
• genoptræning
• social og psykisk udvikling
• sansestimulation
• stemmetræning
• kropsbevidsthed
• sproglig udvikling
• personlig vækst

Musikterapi kan være gavnlig for mennesker med

• kommunikations­ og kontaktvanskeligheder
• fysiske og psykiske handicaps
• udviklings­ og funktionsforstyrrelser
• sprog­, tale­ eller stemmeproblemer
• indlæringsvanskeligheder
• psykiske lidelser
• demens og erhvervet hjerneskade
• livstruende sygdomme
• stress og smerter
• ønske om personlig udvikling

Her kan du finde faktaark omkring diverse behandlinger:

Faktaark vedrørende Autisme
Faktaark vedrørende Demens
Faktaark vedrørende Skizofreni

Forskning om musikterapi indenfor diverse behandlingsområder

Se nyeste forskning fra Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi (CEDOMUS) om følgende behandlingsområder: