AKTIVITETER i 2019

En kortlægning af brugen af musik i det danske sundhedsvæsen, viser at 3 ud af 4 hospitaler har musiktiltag, men at de ofte er tilfældige og uden en overordnet strategi for, hvordan musikken kan indgå som en del af behandlingen for patienterne. Musikken bliver hyppigst brugt som afledning/underholdning, afspænding & angstreduktion, og til stress-reduktion.

De 5 hyppigste musiktiltag er:
1. Mulighed for at lytte til musik på privat udstyr (tilbydes af 73%)
2. Mulighed for at lytte til musik på hospitalets udstyr (tilbydes af 51%)
3. Andet (tilbydes af 32%)
4. Instrument på afdelingen (tilbydes af 23%)
5. Fast tilbud om individuel musiklytning & Tilbud om baggrundsmusik (tilbydes af 21%)

Læs denne artikel med eksempler på, hvordan musikterapeuter indgår som del af behandlingen for patienter på danske hospitaler.
musikterapi som en del af behandling på hospitaler

kortlægningen undersøger også brugen af musik på danske Hospicer, og viser at 65 % har musikterapeuter ansat, og at det 5 hyppigste musiktiltag er:
1. Udsyngning (80%)
2. Mulighed for at lytte til musik i boligen (75%)
3. Lejlighedsvise musikarrangementer (75%)
4. Musikterapi (70%)
5. Fællessang (70%)

kortlægningen har også undersøgt brugen af musik på plejecentre, med Roskilde Kommune som eksempel
De hyppigst rapporterede musiktiltag på plejecentrene i Roskilde Kommune er:
1. Fællessang (100%)
2. Livemusik (89%)
3. Erindringsdans (89%)
4. Musiklytning på fællesarealer (78%)
5. Gymnastik med musik (56%)

Læs Rapporten her:
Brug af musik i sundhedsvæsnet – forkortet udgave
Brug af musik i sundhedsvæsnet – stor rapport

Rapporten er udført for Tænketanken Musik og Sundhed, af NOCKS – Nordjysk Center for Kultur og Sundhed ved Aalborg Universitet.
Undersøgelsen er den hidtil største af sin art i Danmark. I alt har 315 ledende sygeplejersker, fordelt på 24 hospitaler på tværs af landets fem regioner, deltaget, 20 ud af 21 danske hospicer har deltaget, samt alle 9 plejecentre I Roskilde Kommune.

Musik og folkesundhed

På Aalborg Universitet har professor i musikterapi Lars Ole Bonde netop færdiggjort et forskningsprojekt sammen med Statens Institut for Folkesundhed (Syddansk Universitet), der undersøger befolkningens sundhed og sygelighed.

Karen Bendix, chefredaktør hos Musikeren og Dansk Musiker Forbund har udarbejdet en artikel, som beskriver essensen af dette forskningsprojekt. Du kan tilgå artiklen her.

Tema om demens: Musik og Sundhed med på folkemødet 2018

Lyden af livskvalitet – Til tonerne af de glemte minder

Tænketanken Musik & Sundhed var med til årets Folkemøde på Bornholm sammen med partnerne i Musik & Sundhed, herunder Dansk Musikterapeutforening samt Welfare Tech og Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark.

“Musik er ikke bare et æstetisk virkemiddel og en kilde til store oplevelser for mange af os. Den er også en kilde til sundhed”.
– Lars Ole Bonde.

Se mere om Musik og Sundhed på folkemødet på youtube her.

Se Lars Ole Bondes indslag på folkemødet her.

Music in every day life – MEL assessment

The MEL assessment is a psychometrically validated tool (Gottfried, Thompson, Elefant & Gold, 2018) to measure the extent of shared music activity within families of young children.

Læs mere her:

MEL assessment  by Tali Gottfried and Grace Thompson

MUSIC IN PAEDIATRIC HOSPITALS IN THE NORDIC COUNTRIES

Info om et nyt nordisk tidsskrift, som også danske musikterapeuter kan skrive i!

Klik her: Open call for papers and articles

11th European Music Therapy Conference 2019

Date: 26.06.2019-30.06.2019

The theme of the conference is Fields of resonance which we hope will inspire music therapy professionals to present their perspectives on the use of music in various settings and situations resonating with colleagues and peers in a growing clinical and academic field. Link.

 

Revideret etikhæfte fra december 2016

Medlemmer af Dansk Musikterapeutforening (DMTF) forpligter sig til at overholde specifikke etiske principper.

Se og download DMTFs reviderede etikhæfte her.

Filmklip – Australian Music Therapy Association

AMTA har fået produceret 5 animerede filmklip om hvad musikterapi kan gøre for forskellige musikterapeutiske målgrupper. Få her et indblik i musikterapiens virkning indenfor pædiatri, neurorehabilitering, psykiatri m.m..

Første video kan ses her.

Fra DMTF’s bestyrelse til foreningens medlemmer:

Husk at du som medlem af Dansk Musikterapeutforening via intranettet kan tilmelde dig nyhedsbreve, se stillingsopslag, tilmelde dig arrangementer, kommunikere med andre musikterapeuter og få overblik over fagspecifikke professionelle netværk for musikterapeuter i Danmark. Send en mail til dmtf@danskmusikterapi.dk for at modtage login til intranettet.

Nyheder fra musikterapiuddannelsen

Se musikterapiuddannelsens (Aalborg Universitet) seneste nyheder her, bl.a. aktiviteter, forskning og udgivelser.


SENESTE PR