Nyheder og aktiviteter

Ny artikel om musik og sundhedsfremme i Danmark og Norden af Professor Eremitus Lars Ole BondeLars Ole Bonde

Professor Emeritus i musikterapi Lars Ole Bonde har i november 2019 udgivet denne grundigt opsamlende artikel vedrørende musik og sundhedsfremme på
hospitaler i Danmark og Norden:

Musik og sundhedsfremme i Danmark og i Norden – hvem og hvordan?
Formålet med denne artikel er at give et overblik over sundhedsfremme gennem musikinterventioner og musikaktiviteter på danske / nordiske hospitaler inden for de sidste tyve år, samt at diskutere teoretiske rationaler for og praktiske problemer i forbindelse med disse relativt nye initiativer. Metoden er en blanding af heuristik og litteraturgennemgang. Forfatteren har været aktiv agent på dette område – som kliniker, forsker, supervisor og underviser – og har deltaget i udviklingen af det teoretiske begreb »sundhedsmusicering«, som er en fælles forståelsesramme for mange af agenterne på området. Resultaterne inkluderer en præsentation af det nuværende evidensgrundlag for musikinterventioner i nordiske hospitaler og en systematisk oversigt over agenter på området. Der er lovende forskningsresultater fra forskellige typer studier i de nordiske lande; den specifikke dokumentation er dog stadig begrænset. To forskellige tilgange til implementering af musikterapi / musikmedicin på hospitaler identificeres og diskuteres, og praktiske implikationer fremhæves i en række anbefalinger til områdets agenter. Essayets værdi består i, at der ikke findes nogen aktuel oversigt over feltet, og derfor udgør både fund og diskussioner et originalt forsknings- og erfaringsbaseret bidrag til udviklingen af sundhedsfremme via musik på hospitaler.

Musik og sundhedsfremme

Klik her for at læse artiklen

Udviklings-konference om musikken potentiale i fremtidens sundhedsvæsen

Dansk Musikterapeutforening afholdte i sidste uge en udviklingskonference sammen med Tænketanken Musik & Sundhed, Aalborg Universitet og DJBFA – om musikkens potentiale i fremtidens sundhedsvæsen. Vi ønsker, at den viden vi har om, hvad musik og musikterapi kan, skal bruges – og at flere kommuner og regioner vil arbejde aktivt med at implementere musik og musikterapi, hvor det giver mening!

Til konferencen kom der flere gode forslag til, hvordan feltet og aktørerne forløser potentialet for musikkens sundhedsfremmende og terapeutiske kvaliteter. To af dem var f.eks.(1) en task force/rejsehold, der skal rejse rundt til regioner og kommuner og formidle viden og løsninger og (2) et videnscenter, hvorfra den fremtidige indsats for feltet i Danmark koordineres.

Blandt talerne på konferencen var også Lars Ole Bonde (prof. emeritus i musikterapi, Aalborg Universitet), som fortalte om Musikterapiklinikken på Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien som et eksempel på en velafprøvet dansk model for anvendelse af musikterapi og musikmedicin implementeret i den tværfaglige behandlingsindsats i psykiatrien.

Tilgå link til musikterapiklinikken her: https://psykiatri.rn.dk/…/forskningsen…/musikterapiklinikken

Videoen her blev i øvrigt produceret på dagen,  af DJBFA og Tænketanken arbejder videre med at styrke det tværfaglige samarbejde og kommunikationen mellem de mange interesserede aktører indenfor feltet – såvel politisk som fagligt.

Musik i fremtidens sundhedsvæsen

Udviklingskonferencen "Musik i fremtidens sundhedsvæsen" satte fokus på næste skridt for at få musikken ud i sundhedssystemet. Hør, hvad kulturminister Joy Mogensen mener om mulighederne. Om erfaringerne fra DJBFA / Komponister og Sangskrivere og musikterapeuterne m.m.Konferencen 5. september var arrangeret af Tænketanken Musik & Sundhed, som DJBFA er en del af. Video: Johan Ask Pape for DJBFA.

Slået op af DJBFA / Komponister og Sangskrivere i Onsdag den 11. september 2019