AKTIVITETER i 2018
Musik og folkesundhed

På Aalborg Universitet har professor i musikterapi Lars Ole Bonde netop færdiggjort et forskningsprojekt sammen med Statens Institut for Folkesundhed (Syddansk Universitet), der undersøger befolkningens sundhed og sygelighed.

Karen Bendix, chefredaktør hos Musikeren og Dansk Musiker Forbund har udarbejdet en artikel, som beskriver essensen af dette forskningsprojekt. Du kan tilgå artiklen her.

Tema om demens: Musik og Sundhed med på folkemødet 2018

Lyden af livskvalitet – Til tonerne af de glemte minder

Tænketanken Musik & Sundhed var med til årets Folkemøde på Bornholm sammen med partnerne i Musik & Sundhed, herunder Dansk Musikterapeutforening samt Welfare Tech og Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark.

“Musik er ikke bare et æstetisk virkemiddel og en kilde til store oplevelser for mange af os. Den er også en kilde til sundhed”.
– Lars Ole Bonde.

Se mere om Musik og Sundhed på folkemødet på youtube her.

Se Lars Ole Bondes indslag på folkemødet her.

Music in every day life – MEL assessment

The MEL assessment is a psychometrically validated tool (Gottfried, Thompson, Elefant & Gold, 2018) to measure the extent of shared music activity within families of young children.

Læs mere her:

MEL assessment  by Tali Gottfried and Grace Thompson

MUSIC IN PAEDIATRIC HOSPITALS IN THE NORDIC COUNTRIES

Info om et nyt nordisk tidsskrift, som også danske musikterapeuter kan skrive i!

Klik her: Open call for papers and articles

11th European Music Therapy Conference 2019

Date: 26.06.2019-30.06.2019

The theme of the conference is Fields of resonance which we hope will inspire music therapy professionals to present their perspectives on the use of music in various settings and situations resonating with colleagues and peers in a growing clinical and academic field. Link.

 

Konference 5. februar 2018: Kultur kan give Sundhed

Der er internationalt en stigende erkendelse af og erfaring for, at kunst og kultur kan bidrage til menneskers sundhed og helbredelse. Kultur i sundhedens tjeneste finder sted på alle felter: I det sociale omsorgsarbejde, i sundhedsplejen, på hospitaler, i helbredelse og rehabilitering af syge, hos patientforeninger, i lokalsamfundet m.v. Der er tale om kunstens og kulturens bidrag til både psykisk og fysisk sundhed. Læs mere her.

Konference på Island i efteråret 2018

– Kunst/musik/dramaterapi konference i samarbejde med FLÍS (Islandsk kunstterapeutforening) og Dramaterapeuter. Læs mere her.

Revideret etikhæfte fra december 2016

Medlemmer af Dansk Musikterapeutforening (DMTF) forpligter sig til at overholde specifikke etiske principper.

Se og download DMTFs reviderede etikhæfte her.

Filmklip – Australian Music Therapy Association

AMTA har fået produceret 5 animerede filmklip om hvad musikterapi kan gøre for forskellige musikterapeutiske målgrupper. Få her et indblik i musikterapiens virkning indenfor pædiatri, neurorehabilitering, psykiatri m.m..

Første video kan ses her.

Fra DMTF’s bestyrelse til foreningens medlemmer:

Husk at du som medlem af Dansk Musikterapeutforening via intranettet kan tilmelde dig nyhedsbreve, se stillingsopslag, tilmelde dig arrangementer, kommunikere med andre musikterapeuter og få overblik over fagspecifikke professionelle netværk for musikterapeuter i Danmark. Send en mail til dmtf@danskmusikterapi.dk for at modtage login til intranettet.

Nyheder fra musikterapiuddannelsen

Se musikterapiuddannelsens (Aalborg Universitet) seneste nyheder her, bl.a. aktiviteter, forskning og udgivelser.


SENESTE PR