Nyheder og aktiviteter

Stor Europæisk Musikterapikonference i Aalborg

EMTC 2019, 26.-30. juni i Musikkens Hus

11th European Music Therapy Conference

For 11. gang afholdes der nu europæisk konference i musikterapi – og denne gang er Musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet og Dansk Musikterapeutforening værter for arrangementet. Der afholdes i EMTC (European Music Therapy Confederation) – europæisk musikterapikonference hvert 3. år. Konferencen afholdes på skift i et af de i alt 28 medlemslande.

Formålet med konferencen er at udvikle musikterapifaget ved at mødes med internationale

fagfæller og udveksle viden om praksis, forskning, teori og uddannelse. Det er vigtigt ved så lille et fag at kende til nyeste forskning, vide hvad der sker i de øvrige lande, lære om nye teorier og metoder, kende til kolleger og opbygge netværk for potentielle samarbejdsprojekter. Det er også vigtigt for professionelle, der til dagligt ofte står alene

om at træde nye stier, at mødes med kolleger der arbejder med lignende problematikker og blive inspireret og få et fagligt løft.

Musikterapi er i disse år for alvor ved at finde sin rolle i det danske sundhedssystem

– her særligt inden for specialområder som demens, psykiatri og autisme.

Som et relativt lille fag er der stadig brug for en bredere synliggørelse, også i forhold til det politiske system, før faget rigtig kan rodfæste sig i sundhedssystemet, og flere borgere kan få bevilliget et musikterapeutisk tilbud. Når vi anskuer de faglige og samfundsrelaterede

arbejdsområder indenfor musikterapifaget, bliver det tydeligt, at det internationale samarbejde og netværk, som bl.a. manifesterer sig igennem EMTC, har en markant værdi!