images-1
AKTIVITETER i 2017
Konference: Mennesker med demens

– en konference for pårørende og fagpersoner om det nære og livgivende.

Hvordan virker det nære og menneskelige i mødet med mennesker med demens? Kan omsorg og fordybelse erstatte teknologiske redskaber, diagnoser og medicinering?

På International Alzheimerdag 2017 samler sygeplejerske May Bjerre Eiby (stifter af Danmarks første Omsorgsoase®, demensplejehjemmet Dagmarsminde) en lille, sluttet kreds af talere til en inspirerende og livgivende dag om at være tæt på mennesker med demens. Læs mere her.

Nordisk uddannelseshold i GIM III starter efteråret 2017

Gennemgående træner er Margareta Wärja, cotrænere er Kia Mårtensson-Blom, Lars Ole Bonde, Ellen Thomasen og Bolette Beck, og assistent/koordinator er Svein Fuglestad.

Kurserne vil foregå i Norge, Sverige og Danmark. Der er enkelte ledige pladser.

Skriv til Bolette for nærmere information, eller direkte til Margareta Wärja for at tilkendegive din interesse: margareta.warja@gmail.com

Kurser i München i marts, april og oktober 2017 for musikterapeuter.

Se mere her.

Revideret etikhæfte fra december 2016

Medlemmer af Dansk Musikterapeutforening (DMTF) forpligter sig til at overholde specifikke etiske principper.

Se og download DMTFs reviderede etikhæfte her.

Filmklip – Australian Music Therapy Association

AMTA har fået produceret 5 animerede filmklip om hvad musikterapi kan gøre for forskellige musikterapeutiske målgrupper. Få her et indblik i musikterapiens virkning indenfor pædiatri, neurorehabilitering, psykiatri m.m..

Første video kan ses her.

Fra DMTF’s bestyrelse til foreningens medlemmer:

Husk at du som medlem af Dansk Musikterapeutforening via intranettet kan tilmelde dig nyhedsbreve, se stillingsopslag, tilmelde dig arrangementer, kommunikere med andre musikterapeuter og få overblik over fagspecifikke professionelle netværk for musikterapeuter i Danmark. Send en mail til dmtf@danskmusikterapi.dk for at modtage login til intranettet.

Nyheder fra musikterapiuddannelsen

Se musikterapiuddannelsens (Aalborg Universitet) seneste nyheder her, bl.a. aktiviteter, forskning og udgivelser.


SENESTE PR