Karina Erland Jensen

Samklang musikterapi ved Karina Erland Jensen, Nordsjælland og Storkøbenhavn. Tilbyder individuelle- og gruppeforløb indenfor følgende områder: Autisme spektrum forstyrrelser, demens, neurologiske sygdomme og skader, psykiske og fysiske funktionsnedsætter, psykiatriske diagnoser. Kan også kontaktes for oplæg eller workshops og lignende om

Hugo Jensen

Cand. mag. i musikterapi, PD i psykologi, organist Frederiksberg Tlf: 29720772 E-mail: hugo75002@yahoo.com Facebook: musikterapi v/ Hugo Jensen demens og palliation

Betty Magnussen

Musikterapi København Børn, Unge og voksne Omsorgsvigt/Psykisk og fysisk funktionsnedsættelse/Demens/Selvudvikling Kildeløbet 45 2700 Brønshøj tlf: 30223021 Email: Musikterapi.Kbhvn@gmail.com Hjemmeside: www.Musikterapikøbenhavn.dk  

Niseema Marie Munk-Madsen

Web: munkmadsen.dk Linkedin profil: dk.linkedin.com/in/niseemamariemunkmadsen Musikterapeut med efteruddannelser i kognitiv terapi og mindfulness. Erfaringer omfatter arbejde med ældre og demensramte, mennesker med funktionelle lidelser, mennesker i socialpsykiatriske tilbud, samt i selvudviklingsproces og personaleudvikling.

Signe Damsgaard

Småbørnsområdet. Særlig erfaring med autismespektrumforstyrrelser. Cand.mag. i musikterapi Københavnsområdet Tlf: 30481123 E-mail: mail@signedamsgaard.dk Hjemmeside: www.signedamsgaard.dk

Sofie Buchhave

Privatpraktiserende inden for psykiatri, socialpsykiatri, demens samt selvudvikling. Tilbyder sessioner og foredrag i Region Hovedstaden samt workshops i terapirettet krop og stemmearbejde. Tlf: 40 73 76 84 E-mail: sofiebuchhave@gmail.com Hjemmeside: www.musikterapibehandling.dk

Bolette Daniels Beck

Musikterapeut (PhD), GIM-terapeut og træner, Moving-cycle terapeut (kropsterapi). Speciale: stress og traumebehandling med voksne. Kirke Hyllinge/Kbh. Tlf. 27283692.   www.lydcirklen.dk

Julie Kolbe Krøier

Julie K. Krøier, cand. mag og FAMI København Musikterapi inden for psykiatri og ældreområdet. GIM-terapi Tlf: 22999729 Email: jukk@hum.aau.dk

Miriam Karpantschof

Lyd, Leg, Musik & Kreativitet Børn, unge & voksne / Neuro-rehabilitering / Demens / Omsorgssvigt Sankelmarksgade 1, 2.th 1676 Kbh V Tlf: 2623-2557 E-mail: miriam@karpantschof.dk Hjemmeside: www.stellasound.dk

Annette Møller Larsen

Musikterapeutisk arbejde med børn/unge/voksne. Wolthersvej 5, 3450 Allerød Tlf: 26 57 38 50 E-mail: aml@aml-musikterapi.dk www.aml-musikterapi.dk

Lise Høy Laursen

Musikterapi – hospice, smertelindring, ældreområdet, selvudvikling Egetoften 8, 3660 Stenløse Tlf: 48251751 E-mail: lise@lisehoeylaursen www.thysong.dk

Ulla Hyldgård

Musikterapi – ældreområdet, børn, udviklingshæmmede, selvudvikling og foredrag Kongevejen 127 2840 Holte Tlf.nr.: 31 77 40 19 mail: ullalau@gmail.com

Susanne Brødsgaard Hansen

Musikterapi – Autisme, demens, medfødt og erhvervet hjerneskade og sindslidelse Cand. mag. i musikterapi (2004).Musik- og bevægelsespædagog (RMO) (1998). Efteruddannet i kognitiv terapi (2009). Michael Berings Vang 7 stuen 4 2650 Hvidovre Tlf.: 50417017 musikterapeutsusanne@gmail.com. www.musikterapeut.info

Helle Kirstine Stubkjær Mumm

Musikterapi med børn, flygtninge/indvandrere og familier til styrkelse af koncentration, selvværd og relationskompetencer.  Brug af videooptagelse kan integreres i musikterapien eller i kombineret musikterapi og vejledning for forældre/daginstitutioner.   Helle Kirstine Stubkjær Mumm, cand. mag. musikterapeut (2003) og Marte Meo terapeut

Ann-Maria Holde Nielsen

Musikterapi inden for hospitalspædiatri, børn med traumer, ældre med demens Tilbyder desuden undervisning i musikanvendelse udført af sundhedsfagligt personale mhp. smerte- og angstregulering Ann-Maria Holde Nielsen Stiholmsvej 9, 2.th., Birkerød Tlf.: 28 76 61 68 Email: musikterapeut.ahn@gmail.com

Klinik for musikterapi

v. Inge Nygaard, Torben Moe, Britta Frederiksen og Lise Høy Laursen www.klinikformusikterapi.dk  

Top