Hugo Jensen

Cand. mag. i musikterapi, PD i psykologi, organist
Frederiksberg
Tlf: 29720772
E-mail: hugo75002@yahoo.com
Facebook: musikterapi v/ Hugo Jensen
demens og palliationNiseema Marie Munk-Madsen

Musikterapeut med efteruddannelser i kognitiv terapi og mindfulness.
Erfaringer omfatter arbejde med ældre og demensramte, mennesker med funktionelle lidelser, mennesker i socialpsykiatriske tilbud, mennesker i selvudviklingsproces og personaleudvikling.
Jeg kan tilbyde foredrag, undervisning og private klienter.
Tlf.: 6061 3906
E-mail: nimamuma@hotmail.com
Linkedin profil: dk.linkedin.com/in/niseemamariemunkmadsenSofie Buchhave

Privatpraktiserende inden for psykiatri, socialpsykiatri, demens samt selvudvikling.
Tilbyder sessioner og foredrag i Region Hovedstaden samt workshops i terapirettet krop og stemmearbejde.
Tlf: 40 73 76 84

Maria M. Schmidt 

Privatpraktiserende inden for demens, neurorehabilitering, hospice og palliation samt børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. 
Jeg laver sessioner, workshops og foredrag primært i Region Hovedstaden.
Tlf.: 23316525
E-mail: musikkensterapi@gmail.com
Hjemmeside: musikkensterapi.dk


Julie Kolbe Krøier

Julie K. Krøier, cand. mag og FAMI
København
Musikterapi inden for psykiatri og ældreområdet.
GIM-terapi
Tlf: 22999729
Email: jukk@hum.aau.dk

Miriam Karpantschof

Lyd, Leg, Musik & Kreativitet
Børn, unge & voksne / Neuro-rehabilitering / Demens / Omsorgssvigt
Sankelmarksgade 1, 2.th 1676 Kbh V
Tlf: 2623-2557
E-mail: miriam@karpantschof.dk
Hjemmeside: www.stellasound.dkLise Høy Laursen

Musikterapi – hospice, smertelindring, ældreområdet, selvudvikling
Egetoften 8, 3660 Stenløse
Tlf: 48251751
E-mail: lise@lisehoeylaursen
www.thysong.dk


Ulla Hyldgård

Musikterapi – ældreområdet, børn, udviklingshæmmede, selvudvikling og foredrag
Kongevejen 127
2840 Holte
Tlf.nr.: 31 77 40 19
mail: ullalau@gmail.com


Susanne Brødsgaard Hansen

Musikterapi – Autisme, demens, medfødt og erhvervet hjerneskade og sindslidelse
Cand. mag. i musikterapi (2004).Musik- og bevægelsespædagog (RMO) (1998). Efteruddannet i kognitiv terapi (2009).
Michael Berings Vang 7 stuen 4
2650 Hvidovre
Tlf.: 50417017
musikterapeutsusanne@gmail.comwww.musikterapeut.info


Helle Kirstine Stubkjær Mumm

Musikterapi med børn, flygtninge/indvandrere og familier til styrkelse af koncentration, selvværd og relationskompetencer. 
Brug af videooptagelse kan integreres i musikterapien eller i kombineret musikterapi og vejledning for forældre/daginstitutioner.  
Helle Kirstine Stubkjær Mumm, cand. mag. musikterapeut (2003) og Marte Meo terapeut (2008)
Rughavevej 5 st.tv
2500 Valby
Tlf. 29725825 / 31531972
Email: ksmumm@sol.dk


Ann-Maria Holde Nielsen

Musikterapi inden for hospitalspædiatri, børn med traumer, ældre med demens
Tilbyder desuden undervisning i musikanvendelse udført af sundhedsfagligt personale mhp. smerte- og angstregulering
Ann-Maria Holde Nielsen
Stiholmsvej 9, 2.th., Birkerød
Tlf.: 28 76 61 68
Email: musikterapeut.ahn@gmail.com