Musik & Demens v/ Åse Hyldgaard, Hjørring

Musikterapi til personer med demens, senhjerneskade  eller andre former for kognitiv funktionsnedsættelse. Både grupper og individuel terapi.
Desuden vejledning, sparring, undervisning og foredrag til pårørende og fagpersoner om alle emner relaterede til mennesker med demenssygdomme.
Tlf.: 30363332 eller mail@musikdemens.dk . Se i øvrigt min facebookside: Musik & Demens

Charlotte Dammeyer

Musikpsykoterapi, baseret på metoden Guided Imagery and Music (GIM), tilbydes i privat regi. Desuden foredrag, undervisning og supervision.
Bred erfaring fra bl.a. voksenpsykiatri, med særlig fokus på behandling af traume- og stress-relaterede lidelser.
Tlf. 29802613
Mail: charlotte@musikpsykoterapi.dk
www.musikpsykoterapi.dk


Winna Bech Andersen

Arbejdsområder: Demens. Ældre personer. Erhvervet hjerneskade. Psykisk og fysisk funktionsnedsættelser. Socialpsykiatri.
Tlf.: 26 39 64 10
Mail: winnabechandersen@musikterapeut.com


Pernille Holland-Thorhauge

Arbejder inden for demens, palliation og personlig udvikling
Bentevej 15, 9520 Skørping
Tlf: 2263 6081
Mail: pernilleholland@gmail.comNiels Hannibal

Musikterapeutsikbehandling af patienter inden for almen psykiatri, personligsforstyrrelser, depression og skizofreni.
Aalborg Universitet og musikterapikinikken Aalborg Psykiatriske Sygehus.
hannibal@hum.aau.dk


Signe Marie Lindstrøm

Musikterapeutisk erfaring med omsorgssvigtede børn/unge, unge med Asbergers syndrom, familiebehandling, selvudvikling i daghøjskoleregi og døende mennesker og deres pårørende. Musik-og kunstterapeutisk traumebehandling af flygtninge med PTSD og forløsende stemmearbejde som personlig udvikling bl.a. på musikterapiuddannelsen samt i privat regi
Tlf: 20853002
sml@hospice-aalborg.dkAalborg Psykoterapi – Sif Sveinsdottir

Psykoterapi: Samtaleterapi eller Musikterapi ved stress, sorg og krise, lavt selvværd, angst, depression, OCD, skizofreni, spiseforstyrrelser, trauma, PSTD og demens
Andre tilbud: Terapien kan forgå på institutioner og i private hjem. Tilbyder skræddersyede foredrag og kurser, efter aftale.

Sif Sveinsdottir
Markusgade 3, 9000 Aalborg
Tlf.nr. 25 26 20 20
Email: info@sifsveinsdottir.dk
Evt. hjemmeside: www.aalborg-psykoterapi.dk