Immanuel Kuhrt

Jeg arbejder i en deltidsstilling på Ældrepsykiatrisk Sengeafsnit i Brønderslev. Jeg har åbent for individuelle forløb. Derudover er jeg åben for ansættelser på hele eller halve dage på fx plejecentre, bosteder og specialskoler/specialafdelinger. Min erfaring ligger indenfor områderne demens, palliation,

Nina Lomholt

Arbejdsområder: Mennesker med demens og deres pårørende, børn og voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, foredrag og oplæg om musikterapi. Mail: nina.lomholt@gmail.com Tlf: 30623395  

Musik & Demens v/ Åse Hyldgaard, Hjørring

Musikterapi til personer med demens, senhjerneskade  eller andre former for kognitiv funktionsnedsættelse. Både grupper og individuel terapi. Desuden vejledning, sparring, undervisning og foredrag til pårørende og fagpersoner om alle emner relaterede til mennesker med demenssygdomme. Tlf.: 30363332 eller mail@musikdemens.dk . Se

Charlotte Dammeyer

Musikpsykoterapi, baseret på metoden Guided Imagery and Music (GIM), tilbydes i privat regi. Desuden foredrag, undervisning og supervision. Bred erfaring fra bl.a. voksenpsykiatri, med særlig fokus på behandling af traume- og stress-relaterede lidelser. Tlf. 29802613 Mail: charlotte@musikpsykoterapi.dk www.musikpsykoterapi.dk

Winna Bech Andersen

Arbejdsområder: Demens. Ældre personer. Erhvervet hjerneskade. Psykisk og fysisk funktionsnedsættelser. Socialpsykiatri. Tlf.: 26 39 64 10 Mail: winnabechandersen@musikterapeut.com

Pernille Holland-Thorhauge

Arbejder inden for demens, palliation og personlig udvikling Bentevej 15, 9520 Skørping Tlf: 2263 6081 Mail: pernilleholland@gmail.com

Line Brink-Jensen

Cand.mag. i musikterapi Mobil: 27391857 Email: info@musikali.dk Hjemmeside: www.musikali.dk

Niels Hannibal

Musikterapeutsikbehandling af patienter inden for almen psykiatri, personligsforstyrrelser, depression og skizofreni. Aalborg Universitet og musikterapikinikken Aalborg Psykiatriske Sygehus. hannibal@hum.aau.dk

Signe Marie Lindstrøm

Musikterapeutisk erfaring med omsorgssvigtede børn/unge, unge med Asbergers syndrom, familiebehandling, selvudvikling i daghøjskoleregi og døende mennesker og deres pårørende. Musik-og kunstterapeutisk traumebehandling af flygtninge med PTSD og forløsende stemmearbejde som personlig udvikling bl.a. på musikterapiuddannelsen samt i privat regi Tlf:

Musikterapeuterne – Aalborg. Klinik for musikterapi.

Hobrovej 347, 9200 Aalborg SV. Lars Rye Bertelsen lars@musikterapeuterne.dk Tlf: 20 40 60 25 Silvia B. Jensen Silvia@musikterapeuterne.dk Tlf: 22 81 55 67 Mette Wiemann Gregersen mette@musikterapeuterne.dk Tlf: 24 41 10 47 Kent Lykke Jensen kent@musikterapeuterne.dk Tlf: 2396 3123 www.musikterapeuterne.dk

Aalborg Psykoterapi – Sif Sveinsdottir

Psykoterapi: Samtaleterapi eller Musikterapi ved stress, sorg og krise, lavt selvværd, angst, depression, OCD, skizofreni, spiseforstyrrelser, trauma, PSTD og demens Andre tilbud: Terapien kan forgå på institutioner og i private hjem. Tilbyder skræddersyede foredrag og kurser, efter aftale. Sif Sveinsdottir

Top