Her kan du læse og nyde nye som gamle tidsskrifter.

Alle tidsskrifter ældre end 3 år er frit tilgængelige for alle. Tidsskrifter nyere end 3 år er markeret med hængelås og kan kun åbnes af abonnenter. Ønsker du adgang til de nyeste tidsskrifter kan du kontakte redaktionen og tilmelde dig som abonnent. Bestilling rettes til Hilde Skrudland, Würglersvej 5, 8870 Langå. Mail: dmt.redaktion@gmail.com

Læs mere om Tidsskriftet Dansk Musikterapi her

Hvis du søger et specifikt emne blandt artiklerne, kan du under fanen "Tidsskriftet Dansk Musikterapi" gå til undersiden "TDM artikler - Emneinddelt" og få overblik af specifikke temaer/behandlingsområder. Endvidere kan du anvende søgefunktionen i højre side - søg f.eks. på forfatterens efternavn eller målgruppe.

  Læserundersøgelse

I maj 2015 udsendte redaktionen for Tidsskriftet Dansk Musikterapi i samarbejde med bestyrelsen for Dansk Musikterapeutforening et elektronisk spørgeskema til medlemmerne af DMTF samt TDMs abonnenter for at undersøge læsernes brug og meninger om tidsskriftet. Gå til læserundersøgelsen her og se ligeledes tilhørende bilag
 

Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2015, 12(1)

Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2015, 12(1)

Redaktionelt Mens vintergæk og erantis myldrer op af den kolde jord, på trods af terror, debat om ytringsfrihed og stormvejr i den internationale politiske Krudttønde, skrives disse redaktionelle linjer, som dog først udkommer til maj, når bøgen atter står med

Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2013, 10(2)

Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2013, 10(2)

Redaktionelt I denne efterårsudgave af Tidsskriftet Dansk Musikterapi udfoldes en mangfoldighed af ‘forbløffende praksisser’ fra musikterapeuters kliniske hverdag landet over. Her kan du læse seneste nyt om metode og udvikling inden for bl.a. arbejdsrelateret stress, behandling af PTSD ramte flygtninge,

Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2012, 9(2)

Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2012, 9(2)

Redaktionelt Sæt dig godt til rette, måske med en kop varmt i hånden, og gå på opdagelse i en udgave af Tidsskriftet Dansk Musikterapi, som også denne gang er spækket med informationsrige artikler afspejlende musikterapiens mangfoldighed fra praksis til forskning.

Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2012, 9(1)

Redaktionelt KÆRE LÆSER I denne udvidede forårsudgave af Tidsskriftet Dansk Musikterapi er vi i redaktionen glade for at kunne præsentere en række artikler, hvor fokus er på formidling af dokumentation og forskning i musikterapi indenfor områderne demens, skizofreni, smertelindring og

Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2011, 8(2)

Redaktionelt Velkommen til dette efterårsnummer Professor Tony Wigram døde alt for tidligt d. 14. juni efter et år med svær sygdom. Redaktionen har bedt en række af de personer, han arbejdede tæt sammen med, skrive om hans indflydelse på musikterapiuddannelsen, dansk

Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2010, 7(2)

Redaktionelt Kære læser! Denne efterårsudgave af Tidsskriftet Dansk Musikterapi bærer tydeligt præg af, at der på flere fronter sker en stor udvikling inden for fagområdet musikterapi. Flere artikler i dette nummer handler således om forskning fra forskellige vinkler – bl.a.

Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2009, 6(1)

Redaktionelt Kære læser! Du holder netop nu udgivelse nr. 11 af Tidsskriftet Dansk Musikterapi i hånden. Som noget helt særligt udkommer tidsskriftet denne gang alt imens ca. 250 deltagere fra hele verden er samlet til Nordisk Konference for Musikterapi i

Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2008, 5(2)

Redaktionelt Kære læser! Du sidder med efterårsnummeret af Tidsskriftet Dansk Musikterapi i hånden. Den opmærksomme læser vil bemærke vores nye navn. Navnet skal tydeliggøre at det tidsskrift, der står på hylderne på arbejdspladser, biblioteker, uddannelsessteder og private hjem ikke bare er