Om Tidsskriftet Dansk Musikterapi

TDM er et af Danmarks få tidsskrifter om musikterapi.
Tidsskriftet udgives af Dansk Musikterapeutforening 2 gange årligt (15. maj og 15. november).
Ansvarshavende redaktion: 
Sofie Buchhave, Julie Krøier, Susanne Brødsgaard, Niseema Munk-Madsen, Ingrid Irgens Møller, Anders Jefsen, Erik Christensen og Anne Rauff Larsen 
© 2019, tilhører den enkelte forfatter
Opsætning og tryk: 
Stefan Detreköy, Indtryk ISSN 1603-8800
Tidsskriftet Dansk Musikterapi udkommer:
15. maj og 15. November.
Bidrag til tidsskriftet:
Deadline for bidrag der skal til peer-review, er henholdsvis 1. december og 1. juni.
Deadline for øvrige bidrag er 1. februar og 1. september.
Retningslinjer for bidrag kan downloades 
her.
Retningslinjer for peer review kan downloades 
her
Henvendelse ved bidrag: 
Pris: 
I løssalg koster tidsskriftet 150 kr.
Et årsabonnement med tilsendelse af to numre koster 200 kr.
Bestilling af tidsskriftet:
Ønsker du adgang til de nyeste tidsskrifter kan du kontakte redaktionen og tilmelde dig som abonnent.
Bestilling rettes til
Abonnementsvilkår:
Tidsskriftet udkommer to gange om året, i maj og november. Betaling af abonnement opkræves i maj, der betales for et år af gangen. Ved opsigelse fortsætter abonnementet til udgangen af en abonnementsperiode dvs. til næste opkrævning.
Annoncering:
Tidsskriftet Dansk Musikterapi modtager gerne annoncer. En helsides annonce (svarer til A5) koster 1000 kr. En halvsides annonce koster 500 kr. En halv side er minimum.
Redaktionen forbeholder sig ret til at vurdere annoncens relevans i forhold til tidsskriftets abonnenter.
Spørgeskema vedrørende læsernes oplevelse, brug og meninger om tidsskriftet:
I maj 2015 udsendte redaktionen for Tidsskriftet Dansk Musikterapi i samarbejde med bestyrelsen for Dansk Musikterapeutforening et elektronisk spørgeskema til medlemmerne af DMTF samt TDMs abonnenter for at undersøge læsernes brug og meninger om tidsskriftet.
       
Gå til læserundersøgelsen her samt tilhørende bilag.

forside 2014 (2)2014-11(1)-forside