TDM er et af Danmarks få tidsskrifter om musikterapi.

Udgives af Dansk Musikterapeutforening 2 gange årligt (15. maj og 15. november).

Redaktion
Ulla Holck, Hilde Skrudland, Charlotte Dammeyer, Ulla Setterberg, Bente Østergaard Callesen, Trine Hestbæk, Gitte Møller Them & Cecilie Wendel-Hansen

ISSN -1603-8800

Opsætning og tryk
Stefan Detreköy, Indtryk

Henvendelse
dmt.redaktion@gmail.com

Bestilling
Hilde Skrudland, Würglersvej 5, 8870 Langå
Mail: dmt.redaktion@gmail.com

I løssalg koster tidsskriftet 150 kr. Et årsabonnement med tilsendelse af to numre koster 200 kr.
Deadline for bidrag der skal til peer-review, er henholdsvis 1. december og 1. juni. Deadline for øvrige bidrag er 1. februar og 1. september.
Retningslinjer for bidrag kan downloades her.
Retningslinjer for peer review kan downloades her.

Abonnementsvilkår
Tidsskriftet udkommer to gange om året, i maj og november. Betaling af abonnement opkræves i maj, der betales for et år af gangen. Ved opsigelse fortsætter abonnementet til udgangen af en abonnementsperiode dvs. til næste opkrævning.

Spørgeskema vedrørende læsernes oplevelse, brug og meninger om tidsskriftet

I maj 2015 udsendte redaktionen for Tidsskriftet Dansk Musikterapi i samarbejde med bestyrelsen for Dansk Musikterapeutforening et elektronisk spørgeskema til medlemmerne af DMTF samt TDMs abonnenter for at undersøge læsernes brug og meninger om tidsskriftet. Gå til læserundersøgelsen her samt tilhørende bilag.

forside 2014 (2)2014-11(1)-forside