Her kan du læse og nyde nye som gamle tidsskrifter.

Alle tidsskrifter ældre end 3 år er frit tilgængelige for alle. Tidsskrifter nyere end 3 år er markeret med hængelås og kan kun åbnes af abonnenter. Ønsker du adgang til de nyeste tidsskrifter kan du kontakte redaktionen og tilmelde dig som abonnent. Bestilling rettes til Hilde Skrudland, Würglersvej 5, 8870 Langå. Mail: dmt.redaktion@gmail.com

Læs mere om Tidsskriftet Dansk Musikterapi her

Hvis du søger et specifikt emne blandt artiklerne, kan du under fanen "Tidsskriftet Dansk Musikterapi" gå til undersiden "TDM artikler - Emneinddelt" og få overblik af specifikke temaer/behandlingsområder. Endvidere kan du anvende søgefunktionen i højre side - søg f.eks. på forfatterens efternavn eller målgruppe.

  Læserundersøgelse

I maj 2015 udsendte redaktionen for Tidsskriftet Dansk Musikterapi i samarbejde med bestyrelsen for Dansk Musikterapeutforening et elektronisk spørgeskema til medlemmerne af DMTF samt TDMs abonnenter for at undersøge læsernes brug og meninger om tidsskriftet. Gå til læserundersøgelsen her og se ligeledes tilhørende bilag
 

Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2008, 5(1)

Redaktionelt Kære Læser I denne forårsudgave af Dansk Musikterapi glæder det os i redaktionen at kunne præsentere den 6. artikel i pionerserien, som denne gang handler om Jytte Post og hendes mangeårige virke på Solbakken i Århus. Artiklen markerer samtidig

Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2007, 4(1)

Redaktionelt Kære Læser! På mange måder bliver 2007 et “mærke-år” for musikterapi i Danmark. Uddannelsen på Aalborg universitet fejrer sit 25 års jubilæum, hvilket der er grund til at fejre (se annonce inde i bladet). Uddannelsen udvikles og forandres i

Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2006, 3(1)

Redaktionelt Kære læser! Vi glæder os over at kunne præsenterer forårsnummeret af Dansk Musikterapi 2006. Dette nummer skildrer gennem artikler og indlæg, musikterapi som fag og profession på et niveau, som afspejler en positiv og spændende udvikling. Dette nummers pioner,

Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2005, 2(1)

Redaktionelt Kære læser! Det er en fornøjelse for redaktionen at kunne melde, at endnu et nummer af Dansk Musikterapi er på gaden. Indeværende nummer bringer læseren vidt omkring: tilbage i tiden til musikterapiens “gamle dage”, ud i verden; fra New

Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2004, 1(1)

Redaktionelt Kære læser! Det er redaktionen en stor glæde at kunne præsentere det første nummer af tidsskriftet Dansk Musikterapi. Vi ønsker med tidsskriftet at formidle musikterapi i teori og praksis, gennem artikler fra alle aspekter og områder af det musikterapeutiske