Tidsskriftet Dansk Musikterapi 2015, 12(1)

2015F

Redaktionelt

Mens vintergæk og erantis myldrer op af den kolde jord, på trods af terror, debat om ytringsfrihed og stormvejr i den internationale politiske Krudttønde, skrives disse redaktionelle linjer, som dog først udkommer til maj, når bøgen atter står med friske grønne blade.

Tidsskriftet Dansk Musikterapi bliver til i en lang, systematisk og spændende arbejdsproces med engagerede redaktører, som er meget glade for at kunne byde hjerteligt VELKOMMEN til Cecilie Wendel-Hansen og Gitte Møller Them i redaktionsarbejdet!

Som vanligt er udvalget af artikler mangfoldigt tilsigtet en bred læserskare: Skitser fra et fælles-skab giver læseren et vedkommende og praksisnært indblik i processen med sangskrivning og indspilning af CD. Lydfiler til artiklen ligger på CEDOMUS’ hjemmeside under nyt afsnit om Socialpsykiatrien. Stafetten byder inden for i behandling af traumatiserede flygtningebørn. Serien af oversigtsartikler udkommer med hele to – én om retspsykiatri og én om PTSD, som vanen tro bliver lagt på www.cedomus.aau.dk efter trykning, så denne viden kan nå videst muligt ud. Desuden kan interesserede, i Dokumentation og Forskning, opdatere sig på den seneste hotte viden inden for musikterapiens forskningsområde.

Ud over boganmeldelse af engelsk fagbog om brug af guitar i musikterapi, glæder det redaktionen meget at kunne bringe hele 3 boganmeldelser af nye danske fagbøger relateret til musikterapi: om børn og smerte, om relationer på tværs af børn & ældre, om inklusion, leg og empati i et neuroaffektivt udviklingsperspektiv. Dette er betydningsfuldt og afspejler, hvorledes musikterapi er i en flot udvikling. Tillykke til forfatterne!

Endelig vil vi gerne takke alle jer, der på forskellig vis har bidraget til redaktionsarbejdet enten i form af spændende artikler, anmeldelser eller peer-review m.m. Alle jeres bidrag er betydningsfulde!

Redaktionen ønsker glædeligt forår og god læsning.

Download hele tidsskriftet her

Indhold

Redaktionelt
Redaktionen

Skitser fra et fælles-skab
Trine Hestbæk og Astrid Faaborg Jacobsen

Forskning i musikterapi – posttraumatisk stressbelastning
Bolette Daniels Beck og Helle Mumm

Otto
Anders Brønserud

Stafetten
Mathias Granum

Forskning i musikterapi – retspsykiatri
Britta Frederiksen, Hanne Mette Ochsner Ridder og Liselotte Pedersen

Dokumentation og forskning august 2014 -januar 2015
Hanne Mette Ochsner Ridder

Boganmeldelse: Relationer på tværs
Pernille Holland-Thorhauge

Boganmeldelse: Inklusion, leg og empati
Helle Mumm

Boganmeldelse: Smerter hos børn
Ingrid Irgens-Møller

Boganmeldelse: The Use of Guitar in Music Therapy
Jens Anderson-Ingstrup