Musik og ord der bevæger

Træning for ældre med og uden demens

Af Synnøve Friis

På øvelserne nedenfor er anvendt en række skriveformer og opsætninger som er bevidst valgt ud fra at øvelserne kun vil have den ønskede effekt, hvis de instrueres og gennemføres ved brug af de bestemte støttetekster og understøttende betoninger fra instruktøren.

Nogle vigtige råd :

  • Gennemgå videoerne inden de første gang anvendes, for at sikre kendskabet til og fornemmelsen for, hvad der hele tiden vil skulle gennemføres kort efter:

Hertil skal fremhæves, at det er vigtigt at lytte musikken igennem flere gange inden træningen begyndes, så der er fuld fortrolighed med denne.

  • Husk at bruge ”pauseknappen” – så der bliver den nødvendige tid til at forklare næste øvelse.
  • Brug bevidst øvelsernes formål i valget af den rækkefølge de gennemføres.

I flere af øvelsesforløbene forekommer en del ordmæssige gentagelser bl.a. i støtteteksten. Dette er gjort for at fastholde og bevidstgøre den ældre i bevægelsen og dermed udnytte sammenhængen mellem ord og bevægelse.

Se hele hæftet “musik og ord der bevæger” her

Introduktion på lydfiler

Top