Tidsskriftet Dansk Musikterapi

Velkommen til Tidsskriftet Dansk Musikterapi (TDM) –

et frivilligt båret fagmagasin som udkommer 2 gange årligt.

Tidsskriftet har til formål at formidle musikterapeutisk praksis og forskning til både musikterapeuter og andre faggrupper. Indholdet spænder over fagartikler, forskningsartikler, metodisk stof, interviews,og boganmeldelser.

Medlemmer af Dansk Musikterapeutforening modtager tidsskriftet som en del af deres medlemskab. Derudover abonnerer forskellige organisationer, institutioner og privatpersoner på tidsskriftet.

Modtagelse af artikler til publicering

Redaktionen modtager tekster til tidsskriftet gennem hele året, heriblandt også forskningsartikler som sendes i peer review. Alle typer af bidrag er velkomne; en case, et debatindlæg, en faglig artikel, beskrivelse af en dagligdag, beretning fra en klient, sange, digte og tegninger.  Tekster som ønskes publiceret sendes til: dmt.redaktion@gmail.com

Ansvarshavende redaktion

Sofie Buchhave, Julie Kolbe Krøier, Susanne Brødsgaard Hansen, Niseema Marie Munk-Madsen, Ingrid Irgens-Møller, Anders Jefsen, Erik Christensen og Anne Rauff Larsen.

Distribution og bestilling af abonnement

Kasserer Nina Lomholt Andersen: kasserer@danskmusikterapi.dk
PrisÅrsabonnement: 225 kr. Løssalg: 150 kr. pr. nummer

Annoncering

Tidsskriftet Dansk Musikterapi modtager gerne annoncer. En helsides annonce (svarende til A5) koster 1000 kr. En halvsides annonce koster 500 kr. Redaktionen forbeholder sig ret til at vurdere annoncens relevans i forhold til tidsskriftets abonnenter.

Opsætning og tryk

Stefan Detreköy, Indtryk ISSN 1603-8800

Top